Overzicht

Teamcoaching helpt het team bij zijn ontwikkeling en bij het bereiken van meer zelfstandigheid.
De inhoud van de coaching kan sterk verschillen, geen enkel team is het zelfde en elk team heeft z’n eigen ambities, uitdagingen, kwaliteiten en meestal ook typische frustraties en onderhuidse patronen en emoties. Het doel is in grote lijnen altijd gericht op het verbeteren en versterken van het teamresultaat. Hierbij gaat het in essentie om drie vragen:
• Halen we het doel? Levert het team wat is afgesproken?
• Werken we goed samen? Vullen de teamleden elkaar goed aan en hebben ze er plezier in?
• Wat kunnen we van elkaar leren? Ontwikkelen de teamleden zichzelf?
Ik heb drie werkvormen ontwikkeld die volgtijdelijk of afzonderlijk doorlopen kunnen worden:
Het aanbrengen van focus door analyse, werken aan effectief gedrag met als kern compassie, werken aan de onderstroom, de teambezieling.

Module 1 | Teamfocus

Focus, dit is de basis of het fundament van elk team. Hier wordt focus gebracht in de doelen, planmatige aanpak, verheldering van de werkprocessen en afspraken naar buiten -wat leveren we, tegen welke condities- en naar binnen, welke kwaliteiten hebben we in huis en wie doet wat? En tenslotte gewoon hard werken!

De gebruikte werkvormen zijn hier vooral analytisch zoals het Team Innovation Canvas, proces analyse, lean, agille, scrum, veld en actoren analyse, co-creatie.

Module 2 | Teamcompassie

Werken we goed samen en hebben we er plezier in? Een goed werkend team heeft meer nodig dan alleen een rationele opzet. Is er voldoende veiligheid? Is er vertrouwen? Geven we elkaar ruimte en helpen we elkaar? Maken we echte keuzes en houden we ons -elkaar- daaraan?

De werkvormen in deze module zijn onder meer: role negotioation, systemisch werk, overtuigingen, secure-base, mindfulness, compassie, zelfwaardering.

Module 3 | Teambezieling

Dit is de bron van de teamkracht. Zonder bezieling is er geen inspiratie en is het team levenloos en kan zo een mechanisch werktuig worden. Voelen de teamleden zich diep verbonden met de teammissie? Is het team energiek? Hoe gaat het team om met tegenslag?

De werkvormen zijn hier de appreciative inquiry, voice dialoge, muziek, geleide meditatie.

De drie modules passen naadloos in het model van Sinek, module 1 is gericht op het What, module 2 op het How en module 3 op het Why. Sinek beveelt aan om bij het Why te beginnen. Dit is de kern die uiteindelijk het onderscheid zal gaan maken. Voor een optimaal slagvaardig team zijn echter alle drie elementen onontbeerlijk. Geen kan gemist worden. Maar waar je begint maakt voor het resultaat niet veel uit. Afhankelijk van de situatie, ambities of knelpunten kan de volgorde worden aangepast. Ook is het mogelijk om voor één module te kiezen. Teamcoaching is altijd maatwerk.

Werkwijze

Teamcoaching werkt erg goed voor professionele teams. Hier zijn de competenties van de teamleden, de professionals, het eigenlijke “product” van het team. Naast het gezamenlijke team stuk zoals doelen, werkwijze, rollen, samenwerking is de individuele inbreng van de teamleden cruciaal voor het teamsucces. Teamcoaching richt zich dan ook de unieke combinatie van individu en team. Interviews met en persoonlijke begeleiding van alle teamleden zijn een belangrijk onderdeel van het teamcoaching proces. De start van het teamcoaching proces is een afstemming met de opdrachtgever, meestal is dat de teamleider. Hier wordt een verkenning gemaakt van de thema’s die in het team spelen en wordt een concept teamplan opgesteld. Hierna volgen individuele gesprekken met de teamleden. De oogst hiervan wordt besproken in een gezamenlijke teambijeenkomst van één of meerdere dagdelen. Afhankelijk van de thema’s en de gemaakte afspraken kan het traject verder worden ingericht. Het traject wordt afgesloten met een gezamenlijke terugblik en een vooruitblik naar een verbeterde of versterkte teamprestatie.

Naast dit teamcoaching traject kan ook gekozen worden voor een simpele variant bijvoorbeeld door te kiezen voor één of meerdere modules zonder interviews.

Voor de uitvoering van modules 2 en 3 werk ik samen met mijn partner Yvonne Teubner, healer en Raja Yoga docent en Marilyn Verkleij. Zij is wetenschapper en meditatie/yoga docent.

Achtergrond

Teamcoaching is altijd een rode draad geweest in mijn werk als adviseur en manager. Het is opmerkelijk dat als de teamleden zichzelf tijd gunnen om naar elkaar en naar zichzelf te kijken hoeveel energie er dan vrijkomt. Daarvoor hoeft niet diep gegraven te worden in de emoties, inzichten, behoeften die er zijn. We weten wat de basics zijn die als een fundament onder elk team moeten liggen. Dat is gewoon hard werken en je huiswerk doen. En we weten hoe je daarna de inspiratie en creativiteit kunt mobiliseren om er samen iets moois, iets nog mooiers, van kunt maken.

In diverse leidinggevende functies bij Aegon en Hay Group heb ik zelf ervaren wat het betekent om teams van professionals te leiden. Coachen is hier het enige dat helpt. Aansturen van professionals heeft weinig zin.