Coaching heeft soms iets magisch, je weet wat je kunt, je kent de situatie. En je wilt dat het anders gaat. Maar je weet niet goed hoe. En toch blijk je veel meer te kunnen dan jezelf dacht. En als je het zelf niet meer weet, of als je de situatie zelf niet meer overziet dan blijkt er toch altijd weer een doorgang en een nieuw perspectief.
Anders kijken, uit je patronen stappen, vertrouwen opbouwen, alternatieven onderzoeken, nieuwe mogelijkheden ontdekken. Daar kan ik bij helpen.
Coaching gaat altijd over veranderen. Dat doe je ook altijd zelf. Maar je bent niet alleen, ik loop mee, desnoods tot alle doelen bereikt zijn.
Een paar voorbeelden waar het over kan gaan:
• Het bereiken van specifieke persoonlijke doelen
• Het vergroten van inzicht en bewustzijn
• Het omzeilen van valkuilen en belemmeringen
• Het positief omgaan met veranderingen en tegenslagen
• Het eigen maken van nieuwe competenties en ander gedrag
• Het vergroten van persoonlijke kracht
• Het versterken van persoonlijke effectiviteit

Executive coaching

Als je grote verantwoordelijkheden draagt, als je omgeving uitermate uitdagend is en nogal complex in elkaar zit dan kan ik middels executive coaching helpen je weg te vinden en je pad te banen. Langs alle valkuilen en obstakels heen. Het gaat niet alleen om jezelf, het gaat vooral om de organisatie of het team waar je verantwoordelijk voor bent. Dat gaat vaak over invloed; hoe krijg je de organisatie, het bestuur, de or, je collega’s en eigen mensen mee?  Soms moet een verstarde organisatie weer in beweging komen, soms gaat het te snel en wordt er veel energie verspild. Meestal moeten er lastige -strategische- keuzes gemaakt worden. En hoe weet je hoe dat uit gaat pakken?

Het kan natuurlijk ook vooral om jezelf gaan. Een volgende loopbaanstap. Of in de bestaande situatie het helemaal anders willen doen. Of gewoon weer nieuwe energie opdoen en met een frisse blik de wereld en jezelf bezien.

Intervisie

Voor professionals zoals HR specialisten, (SR) consultants, coaches bied ik intervisie en supervisie aan. Bij intervisie ligt het accent op het zelf lerend vermogen van de deelnemers. Iedereen brengt eigen cases en vragen in, onder mijn begeleiding worden deze besproken en geven deelnemers elkaar feedback. Bij supervisie werk ik vanuit de rol van mentor en geeft middels de ingebrachte vragen en cases feedback en inzicht in de situatie. Doel is het bewustzijn en effectief gedrag van de deelnemers te versterken.

Ik werk met verschillende technieken zoals felt sense, rollenspel, psychodrama (clinics) , voice dialoge, appreciative inquiry, het praktijkboek intervisie van de OOA.

Werkwijze

Coaching is altijd maatwerk. Thema’s kunnen verschillen en de coaching doelen ook. Elk coaching traject wordt voorafgegaan met een intakegesprek en het vaststellen van doelen en werkwijze. Deze worden in een offerte vastgelegd. Als de offerte is goed bevonden wordt deze door de coachee ondertekend en retour gezonden. Meestal wordt afgesproken om halverwege en na afloop van het traject de voortgang en het resultaat te evalueren. Ik werk volgens de code voor psychologen van het NIP en volgens de gedragscode van de OOA . Een belangrijk onderdeel daarvan is de vertrouwelijkheid tussen de coachee en mij. Zo verstrek ik geen informatie over -de voortgang van- het traject aan anderen dan de coachee. Als onderdeel van het traject kunnen derden in het proces betrokken worden maar dan altijd na beraad en toestemming van de coachee.

Achtergrond

Coaching betekent voor mij mensen op een persoonlijke en directe manier (weer) in hun kracht zetten. Ik weet dat er veel meer mogelijk is en dat je veel meer kunt dan je denkt. Ik werk vanuit het vertrouwen dat alles er al is maar vaak verborgen is en niet gezien wordt.
Samen met de coachee verdiep ik me in de situatie en doorgronden we samen wat er speelt. We zoeken naar de verbinding met de omgeving en met jezelf. Als die gevonden wordt dan kunnen doelen en veranderingen gerealiseerd worden. Hierbij zijn positieve energie en overzicht belangrijke elementen. Positieve energie is bij verandering een voorwaarde. Het moet niet zwaar en moeilijk voelen. Inzicht in je eigen energiebalans gaat helpen, waar krijg je energie van en waar lekt energie weg? En als je geen overzicht hebt is het lastig de goede weg te kiezen. Een helder bewustzijn van de context waarin je werkt brengt je al snel op de goede weg.