Consulting

Voor mij betekent consulting het bieden van hulp bij verandering.
En verandering is er altijd. We weten zo langzamerhand dat “niets zo constant is als verandering”. Je zou zeggen dat dit een open deur is. Je kunt van weinig zeker zijn behalve dat het gaat veranderen. Dat weten we nu zeker. Maar wat we vaak niet zien is dat verandering steeds op een andere manier plaatsvindt. Hoe de verandering zich gaat voltrekken is nogal onvoorspelbaar en lang niet zo planbaar als we willen. Het kan snel of ongemerkt langzaam gaan, het kan oppervlakkig zijn of juist erg ingrijpend. Het kan ongevaarlijk zijn of juist levensbedreigend. De eerste kunst bij veranderingen is dan ook een bewustzijn te ontwikkelen zodat we goed kunnen waarnemen wat er speelt.
Het bewust omgaan en sturen van verandering hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als je goed kunt waarnemen heb je maar een principes nodig die je de weg kunnen wijzen. Daar kan ik bij helpen.

Management development

Management development is een van de meest cruciale processen die het succes of het falen van een organisatie bepalen. MD voorziet in de goede leiders op het goede moment op de goede plaatsen . Het verheldert de leiderschapscompetenties, het zoek,- en benoemingsproces en het ontwikkelen van de leiders én de professionals. De volgende vragen kunnen daarbij als leidraad dienen:
• Welke leiderschap is in de toekomst nodig?
• Wat zijn de essentiële MUST HAVE leiderschapscompetenties die het onderscheid maken?
• Voldoet de huidige management bezetting aan de benodigde kwaliteit?
• Hoe verbeteren we de kwaliteit van het management?
• Exclusive: wat zijn de sleutelfuncties en wat is het toptalent?
• Inclusive: iedereen heeft talent, hoe ontwikkel je dat en hoe selecteer je hierin?
• Wat kunnen we leren van vertrekkende managers?
• Hoe richten we het MD proces in? Wie is de eigenaar en welke rollen onderscheiden we?

Werkwijze

Management Development is een vak apart met een eigen benadering. Organisaties veranderen nu snel, en MD verandert mee. Het traditionele MD met eliteklasjes en loopbaanplanning bestaat nauwelijks meer.  Vorig jaar heb ik de veranderingen in kaart gebracht middels een onderzoekje bij tien grote bedrijven, recent gepubliceerd in het Md magazine, “Bestaat MD nog wel?”  MD is een veelomvattend proces dat vele aspecten van de bedrijfsvoering en de organisatiecultuurcultuur raakt.  Hiermee liggen Consultancy en MD helemaal op één lijn, namelijk het voorzien in de randcondities die verandering mogelijk maken.  Daar wil ik graag over komen praten.

Achtergrond

Mijn consulting is gebaseerd op interventiekunde, dat is het gericht ingrijpen in de organisatie of onderdeel hiervan om planmatig verandering door te voeren. Dit vak heb ik geleerd bij Organisatie Psychologie in Groningen en bij de Organisatiekunde (OK) van het SIOO.  Opleidingen op INSEAD en Harvard hebben dit verder verdiept. Ik heb dit in de praktijk kunnen brengen bij AEGON als MD officer  en later als consultant bij Korn Ferry-Hay Group. Daar heb ik ingrijpende organisatieveranderingen mogen begeleiden bij vele bedrijven in de Consumer sector, Nutsbedrijven en de Nederlandse Universiteiten. De bronnen van waaruit ik werk zijn onder meer Weick, Schein, French/Bell, Barlett/Goshal, Vermaak, Handy, van London, Charan, Scharmer, La Loux.

Naast interventiekunde heb ik veel ervaring opgedaan met Management Development. Dat beschouw ik als mijn tweede ambacht. Meerdere organisaties heb ik mogen helpen met het opzetten en ontwikkelen van MD zoals ABNAMRO, Accor, Aegon, ASML, Bavaria, Bijenkorf, Cosun, CSM, Hema, Heijmans, ING, KPN, LVNL, NS, Post-NL, Prorail, SHV, TenneT, Universiteiten Utrecht, Maastricht en Tilburg, Solvey Duphar, Yamaha.