Consulting

Voor mij betekent consulting het bieden van hulp bij verandering.
En verandering is er altijd. We weten zo langzamerhand dat “niets zo constant is als verandering”. Je zou zeggen dat dit een open deur is. Je kunt van weinig zeker zijn behalve dat het gaat veranderen. Dat weten we nu zeker. Maar wat we vaak niet zien is dat verandering steeds op een andere manier plaatsvindt. Hoe de verandering zich gaat voltrekken is nogal onvoorspelbaar en lang niet zo planbaar als we willen. Het kan snel of ongemerkt langzaam gaan, het kan oppervlakkig zijn of juist erg ingrijpend. Het kan ongevaarlijk zijn of juist levensbedreigend. De eerste kunst bij veranderingen is dan ook een bewustzijn te ontwikkelen zodat we goed kunnen waarnemen wat er speelt.
Het bewust omgaan en sturen van verandering hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als je goed kunt waarnemen heb je maar een principes nodig die je de weg kunnen wijzen. Daar kan ik bij helpen.

lees meer

Duurzaam leiderschap

Over leiderschap is al heel veel geschreven. We weten inmiddels erg veel van de noodzaak en effecten van leiderschap. Zo is er de laatste jaren baanbrekend onderzoek gedaan naar de impact van goed én slecht leiderschap op het succes van organisaties. Duurzaam leiderschap gaat een stapje verder en gaat over de impact op de omgeving en over het belang van lange termijn denken. Een duurzame leider denkt niet alleen aan de belangen van de organisatie, mensen en aandeelhouders maar neemt ook verantwoordelijkheid voor de omgeving. Hij/zij is zich bewust van de rol die het bedrijf in de maatschappij heeft. Dat is nu al gemeengoed in veel organisaties maar is nog lang niet overal in het DNA verankerd. Hier is nog wel wat te doen. Op de tweede plaats denkt een duurzame leider op lange termijn. Voor menige directie is dit een lastige spagaat tussen de beursnotitie, de benodigde investeringen en het borgen van kwaliteit zoals de ontwikkeling van professionals. We kunnen hier veel leren van familiebedrijven waar het belangrijkste doel is het bedrijf gezond over te dragen aan de volgende generatie.

Meesterschap

Als antwoord op de overmatige en overspannen aandacht voor leiderschap komt de kracht van de professional nu in het vizier. De kwaliteit van dienstverlening en productontwikkeling wordt steeds meer bepaald door de professionals. Dat zijn vakmensen die donders goed weten wat ze moeten doen en met wie ze moeten afstemmen om kwaliteit te leveren. Dit professionele meesterschap behoeft geen aansturing. Dat vraagt wel andere kwaliteiten van de directies en andere voorwaarden voor de inrichting van organisaties.

Management development

Management development is een van de meest cruciale processen die het succes of het falen van een organisatie bepalen. MD voorziet in de goede leiders op het goede moment op de goede plaatsen . Het verheldert de leiderschapscompetenties, het zoek,- en benoemingsproces en het ontwikkelen van de leiders én de professionals. De volgende vragen kunnen daarbij als leidraad dienen:
• Welke leiderschap is in de toekomst nodig?
• Wat zijn de essentiële MUST HAVE leiderschapscompetenties die het onderscheid maken?
• Voldoet de huidige management bezetting aan de benodigde kwaliteit?
• Hoe verbeteren we de kwaliteit van het management?
• Exclusive: wat zijn de sleutelfuncties en wat is het toptalent?
• Inclusive: iedereen heeft talent, hoe ontwikkel je dat en hoe selecteer je hierin?
• Wat kunnen we leren van vertrekkende managers?
• Hoe richten we het MD proces in? Wie is de eigenaar en welke rollen onderscheiden we?

Werkwijze

Voor elke consultancy opdracht wordt een plan de campagne en een offerte opgesteld. Deze contractfase en de afgesproken uitvoering worden geborgd door de gedragscode van de OOA. Ik voldoe als geaccrediteerd consultant aan de gestelde kwaliteitseisen van de OOA.

Daarnaast is MD een vak apart met een eigen benadering. Het is een veelomvattend proces dat vele aspecten van de bedrijfsvoering en de organisatiecultuurcultuur raakt. Een MD project behoeft een sterke focus, doel en werkwijze. Als er achterstand in MD onderhoud is kan een MD audit zicht geven op zwakke plekken en risico’s. op basis hiervan kan een MD plan gemaakt worden waarin MD strategie wordt opgeteld (zoals inclusive of exclusive; vrije markt of gestuurd; centraal of decentraal ownership). Een MD framework, MD ontwikkelactiviteiten en MD planning worden bondig geformuleerd en gepresenteerd aan de board of directie. Middels potentieel ontwikkeling, coaching en teamcoaching kan ik MD verder blijven ondersteunen.

Achtergrond

Mijn consulting is gebaseerd op interventiekunde, dat is het gericht ingrijpen in de organisatie of onderdeel hiervan om planmatig verandering door te voeren. Dit vak heb ik geleerd bij organisatie psychologie in Groningen en bij de Organisatiekunde (OK) van het SIOO. In mijn eerste grote baan heb ik dit in de praktijk kunnen brengen bij de fusie integratie van twee totaal verschillende verzekeringsmaatschappijen tot Aegon, één grote internationale organisatie met één nieuwe organisatie cultuur. Later heb ik bij Hay Group ingrijpende organisatieveranderingen mogen begeleiden bij onder meer Bavaria, TenneT, AVEBE, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht. Hier is gericht gewerkt aan een nieuwe strategie, een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe cultuur. De bronnen van waaruit ik werk zijn onder meer Weick, Schein, French/Bell, Barlett/Goshal, Vermaak, Handy, van London, Charan, Scharmer, La Loux.

Naast interventiekunde heb ik veel ervaring opgedaan met management development. Dat beschouw ik als mijn tweede ambacht. Meerdere organisaties heb ik mogen helpen met het opzetten en ontwikkelen van MD zoals ABNAMRO, Accor, Aegon, ASML, Bavaria, Bijenkorf, Cosun, CSM, Hema, Heijmans, ING, KPN, LVNL, NS, Post-NL, Prorail, SHV, TenneT, Universiteiten Utrecht, Maastricht en Tilburg, Solvey Duphar, Yamaha.
Als hoofd MD van Aegon heb ik een nieuw MD beleid met nieuwe activiteiten neergezet zoals het BOSNO initiatief. De stichting BOSNO bestaat uit MD van 20 grote Nederlandse ondernemingen en organiseert elk jaar een integraal leiderschapsprogramma voor gemixte groepen uit de deelnemende bedrijven. Een prachtig concept dat ook effectief incompany kan worden opgezet.