Organisaties helpen bij verandering zou erg makkelijk moeten zijn want verandering gaat vanzelf, daar hoef je niets voor te doen. Zoals mensen zich vanzelf ontwikkelen, ervaring opdoen, wijzer worden, ouder worden, geldt dat ook voor organisaties. Er is altijd een ontwikkeling gaande, organisaties leren net zo makkelijk of moeilijk als mensen. En als een organisatie ouder wordt dan ontwikkelt zich meer wijsheid. Maar er ontslaat ook vertraging en verstarring. Het gaat dan vaak om een vertraagde reactie op een zich veranderende omgeving. Als het jaren lang goed is gegaan kan de blik naar buiten vertroebelen, het ontgaat de organisatie dat de technologie, de klanten, de maatschappij snel veranderen. De organisatie is de grip aan het verliezen op de omgeving. En als je niets doet wordt de afstand steeds groter. De kloof moet gedicht worden, dat gaat niet zonder verlies en pijn. Dus kijken we liever weg. Soms helpt dat maar meestal niet. Ook als de organisatie snel groeit, iedereen holt en het lastig is om alle ballen in de lucht te houden kan hulp van buiten voor rust, alignment en juiste besluitvorming zorgen.
De eerste kunst bij veranderingen is goed waarnemen wat er speelt. Vanuit een interne positie is dat lastig. Hulp van buiten geeft een fris en helder zicht op de situatie. Dat is het belangrijkste begin van de verandering.
Het bewust omgaan en sturen van verandering hoeft niet ingewikkeld te zijn. Als je het veld goed doorziet en als je weet wat je wilt heb je maar een paar principes nodig die je de weg kunnen wijzen. Daar kan ik bij helpen.

Succesvolle integrale veranderingen heb ik mogen begeleiden bij de volgende organisaties:
• Het integreren van twee totaal verschillende bedrijven naar één cultuur en portfolio (AEGON)
• Het bouwen van een nieuwe organisatie met nieuwe strategie, structuur en cultuur (TenneT)
• Het beëindigen van de gehele organisatie, uitstroom van alle personeel naar een andere baan en toekomst (GKN)
• Het ontwikkelen van een goed geoliede professioneel gestuurde organisatie (Bavaria)
• Het reorganiseren van een faculteit, werkprosessen en ontwikkeling van OBP op basis van competenties (Universiteit Maastricht)
• Het integreren van drie faculteiten (Universiteit Utrecht)
• Het ontwikkelen van leiderschap voor management en wetenschappers (Universiteiten Maastricht en Tilburg)