Als organisatie psycholoog, als adviseur en manager is coaching altijd een belangrijk onderdeel van mijn werk geweest. In mijn rol als trainer en MD manager bij Aegon was dat gericht op potentials, managers en executives. Bij Korn Ferry-Hay Group vooral bij intensieve organisatie veranderingen. Als senior executive coach was mijn werk gericht op familiebedrijven, universiteiten en Japanse ondernemingen. Zo heb ik familiedirecteuren, decanen en Japanse managers gecoacht. En nu coach ik in mijn eigen praktijk in Hellouw voornamelijk executives, ondernemers en professionals uit verschillende sectoren.

Het coaching vak heb ik geleerd in de colleges en werkgroepen psychologie van de universiteit Groningen. Daar heb ik gewerkt op het grensvlak van coaching, counseling en therapie in de traditie van Client Gerichte Therapie ( Carl Rodgers), Gestalttherapie (Fritz Perls) en de Rationeel Emotieve Therapie (Albert Ellis). Bij Ago en later bij Aegon heb ik deze ervaring kunnen plaatsen in een bedrijfscontext, waarin naast de persoonlijke ontwikkeling van mijn cliënten ook de bedrijfsdoelstellingen een belangrijke rol spelen. Juist deze combinatie maakt coaching een spannend proces op het snijvlak tussen de persoon, zoals persoonlijke wensen en mogelijkheden, en de omgeving zoals organisatiedoelen en machtsverhoudingen.
Bij Hay Group ben ik opgeleid als executive coach en heb ik gewerkt in het internationale team van Senior Executive Coaches.
De kwaliteits- ontwikkeling en borging van mijn coachingwerk vinden plaats middels intervisie met collega’s en mentoring door erkende specialisten. bij Hay Goup International door het team van het HG reseach en leadership centre in Boston, in Nederland door Bea Verzaal (TA). In mijn zelfstandige coaching praktijk door Eric de Haan (VU en Asridge).
Voor de volgende organisaties heb ik succesvol executive coaching trajecten kunnen uitvoeren: Aegon, ING, ABNAMRO, NS, TenneT, AVEBE, Yamaha, Mimaki, Bavaria, Friesland Campina, Raad van State, Gemeenten Almere, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam. Universiteiten van Utrecht, Tilburg, Maastricht.

Afhankelijk van de specifieke situatie en vragen maak ik gebruik van verschillende methoden en technieken zoals:
• Agile (Sutherland)
• Compassie en Mindfulness (Germer en Neff)
• Focussen (Rodgers, Gendlin)
• Gestalt (Perls)
• Intervisie (Feltman)
• Rationeel Emotieve Therapie (Ellis)
• Proces consultatie (Schein)
• Psychosynthese (Assagioli)
• Secure base (Kohlrieser)
• Systemisch coachen (Hellinger)
• Transactionele Analyse (Berne, Harris)
• Theory U (Scharmer)